جوایز و تخفیف های مال لاین چیست؟

با عضویت و ثبت نام در سایت با هر خرید می توانید امتیاز کسب نماید و با افزایش امتیازها از تخفیف های شگفت انگیز مال لاین بهره مند شوید.

برنز
250-499
امتیاز

نقره
500-999
امتیاز

طلا
1000-1999
امتیاز

پلاتین
2000-2999
امتیاز

الماس
3000+
امتیاز

امتیاز برنز

در این مرحله با خرید هر 10 هزار تومان یک امتیاز کسب می کنید و هر امتیاز 1000 تومان می باشد که می توانید در خرید بعدی از سایت از آن استفاده نمایید ، ضمنا جهت اطلاع از وضعیت امتیاز بعد از ثبت نام به حساب کاربری خود رجوع فرمایید.

امتیاز نقره

در این مرحله با خرید هر 10 هزار تومان یک امتیاز کسب می کنید و هر امتیاز 1200 تومان می باشد که می توانید در خرید بعدی از سایت از آن استفاده نمایید ، ضمنا جهت تغییر امتیاز از مرحله برنز به نقره از طریق اینستاگرام به واحد پشتیبانی اطلاع رسانی نمایید در غیر اینصورت بر اساس طرح برنز محاسبه میگردد.

امتیاز طلا

در این مرحله با خرید هر 10 هزار تومان یک امتیاز کسب می کنید و هر امتیاز 1500 تومان می باشد که می توانید در خرید بعدی از سایت از آن استفاده نمایید ، ضمنا جهت تغییر امتیاز از مرحله قبلی به طلا از طریق اینستاگرام به واحد پشتیبانی اطلاع رسانی نمایید در غیر اینصورت بر اساس طرح قبلی محاسبه میگردد.

امتیاز پلاتین

در این مرحله با خرید هر 10 هزار تومان یک امتیاز کسب می کنید و هر امتیاز 1800 تومان می باشد که می توانید در خرید بعدی از سایت از آن استفاده نمایید ، ضمنا جهت تغییر امتیاز از مرحله قبلی به پلاتین از طریق اینستاگرام به واحد پشتیبانی اطلاع رسانی نمایید در غیر اینصورت بر اساس طرح قبلی محاسبه میگردد.

امتیاز الماس

در این مرحله با خرید هر 10 هزار تومان یک امتیاز کسب می کنید و هر امتیاز 2000 تومان می باشد که می توانید در خرید بعدی از سایت از آن استفاده نمایید ، ضمنا جهت تغییر امتیاز از مرحله قبلی به الماس از طریق اینستاگرام به واحد پشتیبانی اطلاع رسانی نمایید در غیر اینصورت بر اساس طرح قبلی محاسبه میگردد.